Get Adobe Flash player

KALPLERİN KEŞFİ – Şeytanın Düşmanlığı

Şeytanın Düşmanlığı   Her müminin, âlimleri ve salihieri sevmesi, onlar ile düşüp kalkmayı huy edinmesi,gereken bilgileri onlara sorup edinmesi, nasihatlerini tutması, çirkin davranışlardan kaçınması ve şeytanı düşman bilmesi gerekir. Nitekim ulu Allah (C.C.) şöyle buyuruyor: — Şeytan size düşmandır, siz de onu düşman tutun» (52). Yani Allah’ın emrine uyarak şeytana karşı çıkın, yoksa Allah’ın emirlerine karşı gelerek ona uymayın. Bütün tutumlarınızda, davranışlarınız-da ve inançlarınızda samimiyetle ondan sakının. Yaptığınız her işte şuurlu olun. Çünkü onun içinize riya sokması çir-kin davranışları gözünüzde süslemesi her zaman mümkündür. Ona karşı koyarken Allah’dan yardım dileyin. Abdullah îbni Mes’ud (R.A.) der ki. «bir gün Peygamber’imiz bize bir çizgi çizdi ve «işte bu, Allah’ın yoludur» dedi. Sonra onun sağından ve solundan birkaç çizgi daha 15 devamini oku

RİYAZÜ’S SALİHİN – İBADET VE HAYIRLI İŞLERİ DEVAMLI YAPMAK

BÖLÜM: 15 İBADET VE HAYIRLI İŞLERİ DEVAMLI YAPMAK    قال الله تعالى : ] اَلَمْ يَإن لِلَّذِينَ آمَنُوا أن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ ، وَلاَ يَكُونُوا كَالَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الأمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ [  “İnananlar için hala vakit gelmedi mi ki, kalbleri Allah’ın zikrine ve Ondan inen Kur’an’a karşı kalpleri örpersin, ve bundan önce kendilerine kitap verilmiş sonra üzerlerinden uzun zaman geçmekle kalpleri katılaşmış çoğu da yoldan çıkmış kimseler gibi olmasınlar.” (57 Hadid 16)  قال الله تعالى : ] وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الإنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِى قُلُوبِ الَّذِ15 devamini oku

KURAN’I KERİM TÜRKÇE MEALİ – 16.NAHL SURESİ

1      – Allah’ın emri geldi, sakın onu acele edip istemeyiniz. Allah, müşriklerin     koştukları ortaklardan münezzeh ve yücedir. 2      – Kendi emrinden ruh (vahiy) ile melekleri, kullarından dilediği peygamberlere     indirip şu gerçeği insanlara bildirin, buyuruyor: Benden başka hiçbir ilâh     yoktur. Ancak benden korkun. 3      – Allah gökleri ve yeri hikmeti ile yarattı. O, kâfirlerin ortak koştukları     şeylerden çok yücedir. 4      – O, insanı bir meniden (spermadan) yarattı. Bir de bakarsın ki o, Rabbine     karşı apaçık bir düşmandır. 5      – Hayvanları da O yarattı. Onlarda sizi ısıtacak şeyler ve birçok faydalar     vardır. Ve siz onlardan bir kısmını da yersiniz. 6      – O hayvanları, akşam vakti getirirken ve sabahleyin salarken, onlarda sizin     için bir güzellik ve zevk vardır. 7      – Bu hayvanlar, an15 devamini oku

SABREDENLR VE ŞÜKREDENLER – Sabra Yardım Eden Sebepler

Sabra Yardım Eden Sebepler   Sabır, emredilenlerden olunca, Allah Teala sabra yardım eden ve ona ulaştıran bir çok sebepler kılmıştır. Cenab-ı Hak, herhangi birşeyi emrettiğinde mutlaka ona yardım eden bir çok sebepler kılar. Nitekim Cenab-ı Hak takdir etmiş olduğu her hastalığın devasını da takdir buyurmuştur. Hasta tedavi olunca, Allah’ın inayetiyle şifa bulur. Sabrın -her ne kadar nefislere ağır ve zor gelse de- elde edilmesi mümkündür. Sabrın iki asıl maddesi vardır: 1 - biri “ilim”, 2 - diğeri “amel” dir. Kalplerin ve bedenlerin tedavi edildiği bütün ilaçlar, bu iki maddeden yapılmaktadır. O halde sabrın asıl maddeleri olan ilim ile amelin birarada bulunması gerekir. Çünkü en faydalı ilaçlar bunlardan yapılmaktadır. Sabrın asıl maddelerinden olan ilim; emredilenlerdeki hayrı, faydayı, lezzeti ve olgunluğu ve yasaklardaki kötülüğü, zararı, ve noksanlığı kavramaktır. Bu iki i15 devamini oku

KALPLERİN KEŞFİ – Namazı Huzur Ve Huşu İle Tamamlamak

Namazı Huzur Ve Huşu İle Tamamlamak Ulu Allah (CC.) buyuruyor ki: — Namazlarında huşu içinde olan mü’minler kurtuluşa ermişler-dir» (45). Bilesin ki, dil âlimleri «huşu» kelimesini «korkmak» ve «çekinmek» gi-bi kalb eylemlerinden» sayar, bazıları da «sükûnet», «öteye – beriye bak-mamak» ve «oynamamak» gibi davranış eylemlerinden kabul eder. Fıkıh âlimleri «huşu»un namazın farzlarından mı olduğu, yoksa fa-ziletlerinden mi sayılması gerektiği hususunda anlaşmazlık halindedirler, her iki görüşü de ileri sürenler vardır. Birinci görüşü savunanlar şu ha-dis ve âyete dayanıyorlar. Peygamber’imiz (S.A.S.) buyuruyor ki: — Kulun ancak aklı tam yerinde iken kıldığı namaz, namaz yerine geçer.» Ulu Allah (C.C.) buyuruyor ki: «— Namazı beni hatırlamak için kil!» (Tahâ: 14). İlk görüşü savunanlara göre gaflet hali «zikir» le, yani Allah’ı hatır-da tutma eylemi ile bağdaşmaz, bu yü15 devamini oku

RİYAZÜS SALİHİN – İBADET VE ALLAH’IN EMİRLERİNDE ÖLÇÜLÜ OLMAK

BÖLÜM: 14 İBADET VE ALLAH’IN EMİRLERİNDE ÖLÇÜLÜ OLMAK   قال الله تعالى : ] طه مَا أنزلنَا عَلَيْكَ القرآن لِتَشْقَى [  “Ta Ha Ey Muhammed! Biz sana bu Kur’anı üzüntü ve sıkıntı çekmen için indirmedik.” (20 taha 1-2)  قال الله تعالى : ] يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْر [ “…. Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez.” (2 Bakara 185) 142- عَنْ عَائِشَةَ رضي اللهُ عَنْهَا أن النبي r دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا امرأَةٌ قال : مَنْ هَذِهِ؟ قالت : فُلانةُ تَذْكُرُ مِنْ صَلاَتِهَا. قال : مَهْ عَلَيْكُمْ بِمَا تُطِيقُون,, فَوَاللَّهِ لاَ يَمَلُّ اللَّهُ حَتَّى تَمَلُّوا. وَكان أحب الدِّينِ إِلَيْهِ مَاد15 devamini oku

KURAN’I KERİM TÜRKÇE MEALİ – 15.HİCR SURESİ

15.HİCR SURESİ 1      – Elif, Lâm, Râ. Bunlar kitabın ve apaçık bir Kur’ân’ın âyetleridir. 2      – Bir zaman gelecek ki inkâr edenler, keşke müslüman olsaydık temennisinde     bulunacaklardır. 3 – Onları bırak yesinler, içsinler, zevk alsınlar; arzu onları oyalasın ilerde bileceklerdir. 4      – Biz hiçbir memleketi (Allah katında) bilinen bir zamanı olmaksızın helak     etmedik. 5      – Hiçbir millet, ecelinin önüne geçemez ve onu geciktiremez. 6      – Dediler ki: “Ey kendisine Kur’ân indirilen (Muhammed)! Sen mutlaka bir mecnunsun.”      7      – “Eğer peygamberlik davanda doğru kimselerdensen, bize melekleri getirmeliydin.”      8      – Biz o melekleri ancak, hak ile indiririz. Ve indirildikleri vakit de onlara     (kâfirlere) hiç mühlet verilmez. 9      – Hiç şüphe yok ki, Kur devamini oku

SABREDENLR VE ŞÜKREDENLER –Şerefli Kimselerle Kötülerin Sabırları Arasındaki Fark

Şerefli Kimselerle Kötülerin Sabırları Arasındaki Fark      Her insanın, hoşuna gitmeyen bazı şeylere ister istemez sabretmesi gerekir. Fakat şerefli bir kimse, sabrın sonucunun güzel olduğunu bildiği için isteyerek sabreder. Çünkü sabreden övülür, sızlanan yerilir.    Şerefli kimse bilir ki, sabretmediği takdirde, sızlanması kaybolanı geri getirmez, başa gelen musibet ve felaketi kaldırmaz. Mukadder olanı defetmenin, mukadder olmayanı elde etmenin çaresi yoktur. Sızlanmanın zararı faydasından daha çoktur.    Akıllılardan biri dedi ki: “Ahmak, bir ay ağlayıp sızlandıktan sonra sabreder. Akıllı ise, musibet başına geldiği anda sabreder.”    Nitekim denilmiştir ki: bir işin sonunda varacağı yer, başlangıçtaki yeridir. Buna göre, bir işin sonu sabır olunca, ahmağın sonunda yapacağını, akıllının başlangıçta yapması ne kadar güzeldir. Akıllılardan biri dedi ki: “Şerefli kimselerin 15 devamini oku

KALPLERİN KEŞFİ – Emanet

Emanet Ulu Allah (C.C.) buyuruyor ki: — Biz emaneti göklere, yeryüzüne ve dağlara crzettik. Onlar onu yüklenmeye yanaşmadılar, ondan ürktüler« (43) Âyet-i kerimedeki «emanet» in mânası, karşılığında sevap yahut ceza tahakkuk eden ibadet ve farzlardır. Kurtubî’ye göre «emanet» bütün din görevlerini içine alır, âlimlerin çoğunluğunun görüşü ve sahih fetva bu şekildedir. Fakat ayrıntılarda çe-şitli görüşler vardır. îbni Mes’ud’a göre âyet-i,kerime, mal güvenliği ile ilgilidir, emanetler ve benzeri gibi. Yine ona isnad edilen başka bir görüşe göre âyette bütün farzlar kastedilmekle birlikte özellikle mal güvenliği söz konusudur. Ebu Derda «cünübluktan arınmak emanettir» der. İbni Ömer «insan vücudunda Allah’ın ilk yarattığı organ cinsiyet uzvudur. Sanki Allah kutuna «bu uzuv, senin uhdene tevdi edilmiş bir emanettir, onu mutlaka yerinde kullan, onu koruduğun müddetçe ben de seni 15 devamini oku

RİYAZÜ’S SALİHİN – HAYIR YOLLARININ ÇOK OLUŞU

    BÖLÜM: 13 HAYIR YOLLARININ ÇOK OLUŞU قال الله تعالى : ] وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإن اللّهَ بِهِ عَلِيمٌ [  “Siz her ne iyilik yaparsanız, mutlaka Allah onu çok iyi bilir.” (2 Bakara 215) قال الله تعالى : ]  وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يعلمه الله ِ [ “Her ne iyilik yaparsanız, Allah onun farkındadır.” (2 Bakara 197)  قال الله تعالى : ] فَمَن يَعْمَلْ مِثْقال ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ [  “Artık kim zerre kadar iyilik yapmışsa, karşılığını görecek.” (99 Zilzâl 7)  قال الله تعالى : ] مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ[ “Her kim doğru dürüst iyi işler işlerse, kendi faydasınadır.” (45 Câsiye 15) 117- عَنْ أبي ذَرٍّ جُنْدَبِ بْنِ جُناَدَةَ t قال : قُلْتُ : يَا رَسُولَ الل15 devamini oku